Odzyskać życie

Praktycznie każdy nałóg jest chorobą niszczącą w określonym tempie organizm człowieka. Najbardziej wyraźne jest to w przypadku alkoholizmu, narkomanii czy uzależnienia od dopalaczy. Jednak także seksoholizm lub uzależnienie od hazardu także prowadzi do degradacji, kończącej się często samobójstwem. Każdy uzależniony potrzebuje więc specjalistycznej pomocy, trudno bowiem wyjść z uzależnienia o własnych siłach. Miejscem o dobrej opinii, w którym leczy się uzależnienia jest ośrodek Oaza, przedstawiający swoją ofertę na stronie http://www.leczenie.osrodekoaza.pl/oferta.


Klinika Oaza
Ługowiska 1
87-850 Choceń
tel. 054 233 70 70

Kategorie: